უფასო სტანდარტული მიწოდება აშშ – ში 25 დოლარზე მეტი ყველა შეკვეთისთვის დარეგისტრირდით ანგარიშზე, რომ მიიღოთ ფასდაკლება და უფასო მიწოდება!

დაბრუნება პოლიტიკის

დაბრუნების/დაბრუნების/გაცვლის/გაუქმების პოლიტიკა

 

გამოუყენებელი და დაუზიანებელი ნივთების დაბრუნება და დაბრუნება ან გაცვლა:

ყველა დაბრუნება და ჩანაცვლება უნდა იყოს გამოუყენებელი, დაუზიანებელი, მოთავსებული თავდაპირველ შეფუთვაში და ყველა ეტიკეტით, თუ ეს შესაძლებელია. შმიდტის საშობაო ბაზარი გადაიხდის დაბრუნების მიწოდებას. დაბრუნების, თანხის დაბრუნების ან გაცვლის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, მომხმარებელს უნდა დაუკავშირდეს Schmidt Christmas Market-ს მოთხოვნის შესახებ ნივთ(ებ)ის მიწოდებიდან 15 დღის განმავლობაში.

შმიდტის საშობაო ბაზრობა მხოლოდ აბრუნებს https://returns.schmidtchristmasmarket.com-ის საშუალებით

გამოუყენებელი და დაუზიანებელი საქონლის თანხის დაბრუნების ან გაცვლის ყველა დაბრუნებისთვის ვრცელდება შემდეგი საფასური:

 • საკრედიტო ბარათის საკომისიო - შეკვეთის მთლიანი ღირებულების 5% ნებისმიერი გაუქმებული ან დაბრუნებული შეკვეთისთვის საკრედიტო ბარათის საკომისიოების დასაფარად. 
 • მარაგის საკომისიო – საქონელი(ებ)ის ღირებულების პროცენტი შემცირდება, როდესაც მოითხოვება დაბრუნების საქონლის ავტორიზაცია (RMA) მარაგის ხარჯების დასაფარად. საფასური ეფუძნება დაბრუნების დროულობას RMA-ს მინიჭების დღიდან:
  • 1-10 დღის განმავლობაში - 15%
  • 11-20 დღის განმავლობაში - 30%
  • 21-30 დღის განმავლობაში - 50%
  • 31-40 დღის განმავლობაში - 75%
  • RMA ბათილია და არ დაბრუნდება ნებისმიერი ტიპის თანხა, თუ ნივთ(ებ)ი არ დაბრუნდება 40 დღის შემდეგ.
 • შეფუთვის საკომისიო - თანხის დაბრუნების თანხა შემცირდება დამატებით 15%-ით იმ ნივთ(ებ)ზე, რომლებიც არ დაბრუნებულა თავდაპირველ შეფუთვაში, საჭიროების შემთხვევაში.

ჩვენ ვთავაზობთ დაბრუნებას მხოლოდ შეერთებულ შტატებში მყოფ მომხმარებლებს. საერთაშორისო კლიენტებისთვის მიწოდება არ არის დაშვებული დაბრუნებისთვის.

დაბრუნების მოთხოვნა შესაძლებელია მეშვეობით https://returns.schmidtchristmasmarket.com/ 

საერთაშორისო მომხმარებლებისთვის, თუ შეძენილი საქონელი დაზიანებულია ტრანზიტის დროს და ტრანსპორტირების დაზღვევა იყო შეძენილი, გთხოვთ, შეიტანოთ პრეტენზია გადაზიდვის დაზღვევაში მოცემულ ბმულზე.

ტრანსპორტირების დაზღვევა, დაზიანებული ნივთების შეკეთება და/ან შეცვლა:

ჩვენ მოვუწოდებთ ჩვენს მომხმარებლებს, შეიძინონ გადაზიდვის დაზღვევა შეკვეთის გაფორმებისას, რადგან შმიდტის საშობაო ბაზარი არ იღებს დაბრუნების, გაცვლას ან თანხის დაბრუნებას დაკარგული ან მოპარული პაკეტების და არც ნივთების დაზიანებას, რაც მოხდა ტრანსპორტირების დროს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტრანსპორტირების დაზღვევა შეძენილია შეკვეთის განთავსებისას. 

თუ მომხმარებელმა იყიდა გადაზიდვის დაზღვევა, შმიდტის საშობაო ბაზარი ჩაანაცვლებს ან შეაკეთებს დაზიანებულ ნივთ(ებ)ს, რომელიც კლიენტს გაუგზავნეს დაფარული შეკვეთით ჩვენი ხარჯებით, თუ მოთხოვნა წარმოდგენილი იქნება პაკეტის მიწოდებიდან 10 დღის განმავლობაში. დაზიანების გამო პრეტენზიის წარდგენის შემთხვევაში, გთხოვთ, აუცილებლად გამოაგზავნოთ ყუთის სურათები, რომელშიც შევიდა ნივთ(ებ)ი, ასევე დაზიანებული ნივთ(ებ)ი. დაკარგული პაკეტის პრეტენზია უნდა შეიტანოს მიწოდების სავარაუდო დღიდან არაუგვიანეს 14 დღისა. მოსალოდნელი მიწოდების თარიღის დასადგენად, გთხოვთ, გადახედოთ კლიენტისთვის გაგზავნილ ინფორმაციას შეკვეთის გაგზავნისას.

თუ ნივთ(ებ)ი ჩამოვიდა დაზიანებული და მომხმარებელმა არ იყიდა გადაზიდვის დაზღვევა, შმიდტის საშობაო ბაზრობამ შეიძლება შეძლოს ხელნაკეთი ნივთების შეკეთება კლიენტის გადაზიდვის ფასად. გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩვენი სარემონტო სერვისების შესახებ.

გადაზიდვის დაზღვევის საჩივრის შესატანად, გთხოვთ, ეწვიოთ https://schmidtchristmasmarket.com/apps/simplyinsurance/store/manage-claim-requests-user?shopname=schmidt-christmas-market.myshopify.com

შმიდტის საშობაო ბაზარი გადაიხდის დაბრუნების მიწოდებას საჭიროების შემთხვევაში, თუ შეძენილია გადაზიდვის დაზღვევა. თუ გადაზიდვის დაზღვევა არ იყო შეძენილი, კომპანია არ დაფარავს დაკარგული, მოპარული ან გატეხილი ნივთ(ებ)ის შეკეთების ან გამოცვლის ხარჯებს, რომლებიც ხდება ტრანზიტის დროს.

მორგებული ნივთები/მონოგრამები:

მორგებული ნივთები/მონოგრამები არ არის დაბრუნებული და არ დაბრუნდება, თუ:

 • დაბრუნების/ანაზღაურების მოთხოვნა გამოწვეულია მიწოდების დროს მიყენებული ზიანის გამო და ტრანსპორტირების დაზღვევა შეძენილია შეკვეთის განთავსებისას, or
 • პერსონალიზაცია არ განხორციელებულა შეკვეთის შესაბამისად. შმიდტის საშობაო ბაზრობა არ დაუშვებს ასეთი ნივთ(ებ)ის დაბრუნებას, რადგან საბაჟო/მონოგრამების ნივთები მზადდება შეკვეთით. და კომპანია გამოყოფს დროსა და რესურსებს ნივთ(ებ)ის დასამუშავებლად შეკვეთის განთავსებისთანავე.

სასაჩუქრე კალათები:

საჩუქრების კალათებზე თანხის დაბრუნება, დაბრუნება ან გაუქმება არ ხდება. სასაჩუქრე კალათები ჩვეულებრივ იგზავნება შეკვეთიდან 2-5 სამუშაო დღეში.

გარანტიები:

გარანტიებზე დაბრუნება, თანხის დაბრუნება ან გაუქმება არ ხდება. გარანტიით გაყიდვები საბოლოოა.

ანაზღაურება:

თანხის დაბრუნების ყველა მოთხოვნა დამუშავდება შმიდტის საშობაო ბაზრობის დაბრუნებული ნივთის მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში.

თუ დაბრუნების მოთხოვნა წარდგენილია შეკვეთის მიწოდებიდან 15 დღის განმავლობაში, თანხის დაბრუნება გაიცემა გადახდის ორიგინალურ მეთოდზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ გთავაზობთ მაღაზიის კრედიტს შეკვეთის მიწოდებიდან 40 დღემდე წარდგენილი მოთხოვნებისთვის, რომელიც მოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში RMA დამტკიცებიდან. თანხის დაბრუნება არ მოხდება შეკვეთის მიწოდებიდან 40 დღის შემდეგ მიღებულ მოთხოვნაზე. იხილეთ დაბრუნებები და თანხის დაბრუნება ან გამოუყენებელი და დაუზიანებელი ნივთების გაცვლა განყოფილებაში თანხის დაბრუნებასთან დაკავშირებული დამატებითი დეტალებისთვის.

გაუქმებები:

გაუქმების ყველა მოთხოვნა დამუშავდება მოთხოვნიდან 10 დღის განმავლობაში, თუ საქონელი არ არის გაგზავნილი, ეს არ არის საჩუქრის კალათა ან მორგებული/მონოგრამირებული ნივთი.

გადახდის თანხის დაბრუნება გაიცემა გადახდის ორიგინალური მეთოდით, საკრედიტო ბარათის 5%-იანი საკომისიოს გამოკლებით.

თაღლითობა

ნებისმიერი მომხმარებელი, რომელიც ცრუ პრეტენზიას გამოთქვამს, აიკრძალება როგორც მომხმარებელი და ასეთ შემთხვევებში არ იქნება ანაზღაურება და ანაზღაურება.  

დაგვიკავშირდით

თუ რაიმე პრობლემა შეგექმნათ მიღებულ შეკვეთასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით მისამართზე Sales@schmidtChristmasmarket.com. გთხოვთ, მიუთითოთ მოცემული ნივთ(ებ)ის სურათები და ყუთი, რომელშიც ის მიიღეთ.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე დამატებითი შეკითხვა ან შეშფოთება ამ პირობებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, ეწვიოთ ჩვენს მხარდაჭერის ცენტრს, რომელიც მდებარეობს ჩვენს ვებსაიტზე ან უბრალოდ დაგვიკავშირდით Sales@schmidtchristmasmarket.com-ის საშუალებით.

დაკარგული, მოპარული ან დაზიანებული ნივთები არ არის შესაცვლელი, გაცვლადი ან დაბრუნებადი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შეკვეთის მიღებისას შეძენილი იყო ტრანსპორტირების დაზღვევა.
Schmidt Christmas Market იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს პოლიტიკა ნებისმიერ დროს.

 

 

×
მოგესალმებით

წმინდა ბრძანებები გადახდა

Item ფასი რაოდენობა სულ
ჯამი $ 0.00
ტრანსპორტირება
სულ

გადაზიდვა Address

მიწოდება მეთოდები